Algemene voorwaarden winactie KOGA Kinsei Prestige racefiets

 

 Algemene voorwaarden

1.Algemeen

1.1 Deze winactie wordt georganiseerd door Accell Nederland B.V. gevestigd aan de Industrieweg 4, 8444 AR te Heerenveen (hierna “Accell”).

1.2 Deze winactie loopt van 18 juli 2024 tot en met 15 augustus 2024.

1.3 Door deelname aan deze winactie gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.Prijs

2.1 De deelnemer maakt kans op een KOGA Kinsei Prestige racefiets twv. € 3.799,-.

2.2 Uit alle deelnemers wordt op onpartijdige wijze één winnaar aangewezen. De winnaar ontvangt uiterlijk 18 augustus 2024 een bericht.

2.3 De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contanten, een andere fiets of voor prijzen met een gelijke/vergelijkbare waarde.

2.4 Accell draagt de eventuele kansspelbelasting over de uit te keren prijs af ingevolge de Wet op de Kansspelbelasting.

2.5 De winnaar dient uiterlijk op 25 augustus 2024 te bevestigen dat hij of zij de prijs aanvaardt en ons voorzien van de benodigde informatie voor de overhandiging van de prijs, bij gebreke waarvan de prijs komt te vervallen en de prijs aan een andere deelnemer zal worden vergeven of ingetrokken.

 

3.Voorwaarden deelname

3.1 Je kunt meedoen aan de actie tot en met 15 augustus. De winnaar wordt op 18 augustus op de hoogte gesteld door middel van een persoonlijk bericht.

3.2 Iedere deelnemer kan één keer meedoen aan deze winactie.

3.3 Aan de actie kan iedereen meedoen die woonachtig is in Nederland, België of Duitsland en tenminste 18 jaar oud is.

3.3 Medewerkers van Accell (of een aan haar gelieerde onderneming) en anderen die betrokken zijn bij de organisatie van deze winactie kunnen niet meedoen. Daarnaast mag Accell bepaalde personen uitsluiten van deelname en een uitgereikte prijs herroepen als er sprake is van misbruik, fraude of oneerlijke beïnvloeding van de winkansen.

 

4. Privacy

4.1 Bij deelname aan deze winactie ga je ermee akkoord dat Accell jouw persoonsgegevens voor dit doel mag verwerken. Accell verwerkt jouw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbeschermingen haar privacyverklaring: https://www.koga.com/nl/privacy

4.2 Indien je wint, mag Accell jouw persoonsgegevens (zoals je naam en woonplaats) bekendmaken in het kader van deze actie, bijvoorbeeld op de KOGA-website en op social mediakanalen.

4.3 Vragen of opmerkingen over privacy kun je mailen naar privacy@accell.nl

 

5. Overig

5.1 Accell mag altijd de winactie (gedeeltelijk) stopzetten en besluiten prijzen (toch) niet uit te reiken.

5.2 Op deze winactie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing.

5.3Over de uitslag van deze winactie kan niet worden gecorrespondeerd.

5.4 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Accell.

5.5 Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

5.6 Voor vragen en/of klachten over deze winactie kan contact opgenomen worden met Accell klantenservice dooreen e-mail te sturen via het contactformulier: https://www.koga.com/nl/over-koga/contact

Media

Volg ons
Crafted to perform
KOGA is een handelsnaam en merk van Accell Nederland B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01054298. Accell Nederland B.V. is onderdeel van Accell Group N.V.
Fiets vergelijker
Openen Sluiten