Algemeen Privacy Statement van KOGA voor consumentengegevens

Privacy Statement

KOGA verwerkt gegevens van consumenten. We vinden het waardevol om daar open over te communiceren. Om die reden geven we in dit algemene privacy statement algemene informatie over het gebruik van consumentgegevens. Indien nodig geeft KOGA meer specifieke informatie, bijvoorbeeld als persoonsgegevens van consumenten worden gegeven bij de aanschaf van producten, gebruik van apps en op andere (merk)websites.

 

KOGA
KOGA is onderdeel van Accell Group N.V. Dit privacy statement is alleen van toepassing op consumentengegevens die KOGA gebruikt. We beschikken over deze persoonlijke gegevens van consumenten door producten en diensten van de merken van KOGA te verkopen en aan te bieden. 

 

Binnen Accell Group N.V. neemt Accell IT BV de ondersteuning op zich van alle IT gerelateerde zaken. Daardoor kan Accell IT BV soms naast KOGA of zelfs in plaats van KOGA juridisch verantwoordelijk zijn voor de verwerking van consumentengegevens. Consumenten kunnen zich voor vragen over hoe er met hun persoonlijke gegevens wordt omgegaan terecht bij security@accell-it.com, of een brief sturen naar Postbus 435 8440 AK Heerenveen Nederland.

 

Verkooppunten

Consumenten kopen producten en diensten van KOGA met name via erkende dealers en andere aanbieders. Aangezien zij geen onderdeel zijn van KOGA zijn wij niet verantwoordelijk voor het gebruik van consumentgegevens door deze erkende dealers en andere aanbieders. Zij zijn zelf aansprakelijk voor de persoonsgegevens van consumenten die zij bij KOGA aandragen naar aanleiding van de verkoop van KOGA producten.

 

Hoe verzamelt KOGA consumentengegevens?
Als een fiets of ander product wordt gekocht kunnen de gegevens van consumenten bij KOGA worden vastgelegd door de dealer of door de consument zelf. In het geval van enkele producten, zoals een connected bike en het gebruik van zekere apps, worden ook consumentgegevens vastgelegd. Wanneer een van de (merk)websites van KOGA bezocht wordt, leggen we ook gegevens vast, zoals het IP adres, gegevens van het gebruikte apparaat, en welke producten zijn bekeken. Ook contact met KOGA kan resulteren in het vastleggen persoonsgegevens van consumenten. Bijvoorbeeld bij de wens om een brochure opgestuurd te krijgen of als er een garantieclaim wordt ingediend.

 

Welke consumentgegevens verwerkt KOGA?
KOGA verzamelt gegevens over consumenten, zoals naam, adres, woonplaats en contactgegevens. Dat geldt ook voor gegevens over producten die zijn aangeschaft of bij interesse, waaronder het soort product en garantie, het verkoopadres waar een product is gekocht of onderhouden wordt en onderhoudsgegevens.

 

Met welk doel gebruikt KOGA consumentgegevens?
KOGA gebruikt consumentgegevens voor:

  • Service en support aan consument en verkoper, maar ook ten gunste van diverse overeenkomsten, niet alleen die tussen de consument en dealer maar ook die tussen KOGA en de dealer en, wanneer er sprake van is, tussen KOGA en de consument;
  • (Direct) Marketing, zoals nieuwsbrieven en het aanbieden van advertenties en producten via onze eigen websites en de websites van andere partijen. Accell Nederland hanteert daarbij de regels die van toepassing zijn op het verkrijgen van toestemming en het mogelijk maken van het intrekken van die toestemming.
  • De uitvoering van analyses die de producten en service verbeteren.

 

Hoe lang bewaart KOGA persoonsgegevens van consumenten?
KOGA bewaart gegevens gedurende de tijd dat het nodig is met betrekking tot het doel waarvoor de gegevens wordt gebruikt. Mogelijk naar aanleiding van de afmelding van de consument, zoals bij een account, nieuwsbrief of app. Gegevens worden normaal gesproken niet langer dan twee jaar opgeslagen, tenzij dat noodzakelijk is om mogelijke klachten of aanspraken in beoordeling te nemen of als er aan wettelijke of administratieve verplichtingen voldaan moet worden.   

  

Hoe beveiligt KOGA consumentengegevens?
We hechten binnen onze bedrijfsvoering veel waarde aan de beveiliging van consumentengegevens. Om dat realiseren nemen we meerdere beveiligingsmaatregelen. Zoals een sterk wachtwoordbeleid, het afschermen van gegevens van internet, versleuteling en autorisatieprocedures voor onze werknemers. De gegevens van consumenten worden vastgehouden in beveiligde technische ruimtes. Dat zijn gekoelde computerruimtes met noodstroomvoorziening en extra beveiliging met elektronische deuren met badges, lokale bewaking met camera‚Äôs, alarmsystemen en surveillance. Dit is een greep uit de voorzorgsmaatregelen die Accell IT BV neemt om de gegevens van KOGA te beschermen. Wilt u daar meer over weten of denkt u dat er gegevensmisbruik plaatsvindt, dan kunt u een email sturen naar security@accell-it.com

 

Vragen over persoonsgegevens van consumenten?
Consumenten mogen hun gegevens inzien en zijn het recht behouden om wijzigingen en het wissen van hun gegevens te verzoeken. Wilt u daar gebruik van maken of heeft u een andere vraag? Dan kunt u contact opnemen via security@accell-it.com.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Wil je altijd op de hoogte blijven van de nieuwste KOGA producten en het laatste KOGA nieuws? Schrijf je dan nu in!

Volg ons
Our craft, your perfect ride
KOGA is een handelsnaam en merk van Accell Nederland B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01054298. Accell Nederland B.V. is onderdeel van Accell Group N.V.
Fiets vergelijker
Openen Sluiten