Garantie

Garantie op KOGA fietsen

Bij KOGA staan kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel. Uiteraard bieden we garantie op onze fietsen. Op al onze producten zit minimaal twee jaar garantie, gerekend vanaf de aankoopdatum bij een erkend KOGA verkooppunt. Alle aluminium KOGA frames en ongeveerde voorvorken hebben daarnaast een levenslange garantie op constructie- en/of materiaalfouten. Voor carbon frames geldt een garantieperiode van 10 jaar. Dit is ook weer gerekend vanaf de aankoopdatum bij een erkend KOGA verkooppunt. Het kan natuurlijk voorkomen dat we het te vervangen product niet meer in ons assortiment hebben. In dat geval vervangen we het door een vergelijkbaar product uit ons gamma. Voor al het overige verwijzen we je door naar de algemende garantiebepalingen, die je onderaan deze pagina vindt. Voor een overzicht van de geldende garantietermijnen kun je dit document (pdf) raadplegen.

Garantievoorwaarden voor KOGA-fietsen

In dit stuk zetten we de garantievoorwaarden van KOGA voor je op een rij. Deze noemen we “de garantievoorwaarden”. De garantiegever, KOGA, is onderdeel van Accell Nederland B.V. en is officieel gevestigd op de Industrieweg 4, in (8444 AR) Heerenveen. Ons Kamer van Koophandel nummer is 01054298 en het BTW nummer is NL008084531B01.

 

Als eigenaar van een KOGA fiets of fietsonderdeel heb je recht op wettelijke garantie (non-conformiteit). Dat recht kan je geldend maken jegens de verkoper, de officiële KOGA dealer. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat je er in alle redelijkheid van mag verwachten.


Daarnaast geeft KOGA, als fabrikant, ook nog een eigen garantie op haar fietsen. Deze extra verleende garantie noemen wij “fabrieksgarantie”. Ook hiervoor kun je terecht bij de officiële KOGA dealer. Deze fabrieksgarantie doet niets af aan de wettelijke garantie. Deze extra KOGA fabrieksgarantie gaat in op de dag dat je fiets volgens de aankoopfactuur geleverd is. Wil je aanspraak kunnen maken op de fabrieksgarantie, dan moet je wel binnen 4 weken na aankoop je fiets registreren op www.KOGA.nl/service-en-garantie/mijn-fiets.

 

1.0 Voorwaarden KOGA fabrieksgarantie

Ten aanzien van nieuwe KOGA fietsen en fietsonderdelen heb je binnen de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (VK) recht op onze fabrieksgarantie volgens de onderstaande garantievoorwaarden.

 

De fabrieksgarantie houdt in dat KOGA garandeert dat de door haar op de markt gebrachte KOGA fietsen en fietsonderdelen gedurende een bepaalde periode vrij zijn van constructie-, materiaal- en/of lakfouten. Met onze levenslange fabrieksgarantie doelen wij op de levensduur van het frame, respectievelijk 25 jaar op aluminium frames en 10 jaar op carbon frames. Je fabrieksgarantie gaat in op de dag dat je fiets volgens de aankoopfactuur aan jou verkocht en geleverd is. De periode gedurende welke de fabrieksgarantie geldt verschilt per onderdeel:

 

 • Frame: 25 jaar
 • Carbon frame: 10 jaar
 • Vaste voorvork: 10 jaar
 • Verende voorvork: 2 jaar
 • Lakwerk frame en vork: 5 jaar
 • Overige lak -en chroomdelen: 2 jaar
 • Alle overige onderdelen: 2 jaar

 

Op elektrische onderdelen die deel uitmaken van KOGA fietsen, zoals de accupakketten van KOGA elektrische fietsen, krijg je 2 jaar garantie. Tijdens die periode wordt het vermogen van de accu natuurlijk minder. Hoe snel het vermogen daalt is afhankelijk van het gebruik en de leeftijd van de accu. De fabrieksgarantie zit uitsluitend op ongebruikelijke afname van het vermogen van de accu. Aan het einde van de levensduur van de accu moet deze overigens worden ingeleverd bij je KOGA dealer. Deze zal zorgdragen voor de recycling.

 

2.0 Garantie onderdelen
Krijg je tijdens de garantieperiode problemen met je KOGA fiets of een onderdeel daarvan, zoals dat onder punt 1.0 beschreven staat? Dan kan je KOGA (via de officiële KOGA dealer) vast laten stellen of er sprake is van een materiaal-, lak- en/of constructiefout. Als dat zo is, bepaalt KOGA in overleg met de dealer of het onderdeel gerepareerd, vervangen of vergoed wordt. Voor een onderdeel dat wordt vervangen in de garantieperiode, geldt de nog overgebleven garantietermijn op het betreffende onderdeel van je fiets; er gaat dus niet een nieuwe termijn lopen.


Een onderdeel kan gerepareerd of vervangen worden door een nieuw onderdeel, ter vrije keuze van KOGA. KOGA kan niet garanderen dat frametypen of kleuren leverbaar blijven. Als het originele onderdeel niet meer leverbaar is, mag KOGA een gelijkwaardig alternatief onderdeel leveren. Ook transportkosten van en naar KOGA kunnen bij je in rekening worden gebracht.

 

Als onder de garantie het frame van je KOGA vervangen moet worden, kan het zijn dat het originele frame niet meer leverbaar is. Je krijgt dan een vervangend frame, dat mogelijk niet langer geschikt is voor andere accessoires of onderdelen die op het frame zijn aangebracht. In dat geval kan de KOGA dealer andere accessoires of onderdelen met een vergelijkbare functie die wél bij het nieuwe frame passen aanbrengen en bij je in rekening brengen. Hij zal dit echter pas doen nadat hij daarvoor jouw voorafgaande toestemming heeft gekregen. Heeft KOGA helemaal geen frame beschikbaar? Dan kunnen we een nader te bepalen commerciële oplossing aanbieden.

 

3.0 Garantie uitsluitingen
In de volgende gevallen heb je geen recht op garantie:

 

 • De fiets is in nieuwstaat geleverd (aan jou of de vorige eigenaar) door iemand die geen officiële KOGA dealer is.
 • Je fiets is niet met regelmaat onderhouden conform fabrieksvoorschriften.
 • Je stuur, zadel, zadelpen, derailleur set, remmen, snelsluiting van de derailleur set, remmen, snelsluiting van de wielen of banden zijn verkeerd afgesteld of gespannen zonder dat de officiële KOGA dealer daarvan een verwijt kan worden gemaakt.
 • Onderdelen zoals de rem- en derailleurkabels, remblokken, banden, ketting en tandwielen zijn niet op tijd vervangen.
 • Gebruikelijke slijtage aan onderdelen zoals banden, ketting, kettingbladen, achter tandwielen, lampen, kabels en remblokken, zonder dat sprake is van constructie- en of materiaalfouten.
 • KOGA kan door een niet terzake kundige reparateur uitgevoerde werkzaamheden aan de fiets niet meer achterhalen hoe het gebrek of schade ontstaan is.
 • Er zijn onjuiste (technische) reparaties aan je fiets uitgevoerd door een niet terzake kundige reparateur.
 • Na het leveren van je KOGA zijn andere accessoires of onderdelen onjuist gemonteerd of de originele onderdelen komen door externe manipulaties niet langer overeen met de originele, technische specificatie. Bijvoorbeeld als de motor is opgevoerd.
 • Er is onjuist of onzorgvuldig gebruik gemaakt van je fiets of er zijn beschadigingen ontstaan door een verkeersongeval of valpartij, of ander onheil van buitenaf.
 • Je KOGA is ingezet als verhuurfiets of gebruikt bij wedstrijden en/of commerciële activiteiten die uitzonderlijk gebruik van de fiets met zich meebrengen.
 • De schade is ontstaan door vervoer op een fietsendrager of een ander transportmiddel.
 • Normale verwering van de lak door weersinvloeden of roestvorming bij lakschade.
 • Je hebt de fiets niet binnen 4 weken na aankoop geregistreerd op www.KOGA.com/nl/service/fietsregistratie en je kunt geen officiële aankoopnota afkomstig van een officiële KOGA dealer laten zien.
 • Het maximale gewicht dat (een deel van) de fiets kan dragen is overschreden. Voor een stads/toerfiets is het maximaal toegestane totaalgewicht 120 kg. Een elektrische fiets kan maximaal 130 kg aan totaalgewicht dragen.
 • Voor de WorldTraveller en E-WorldTraveller vanaf modeljaar 2023 geldt een maximaal totaalgewicht van 180 kg.
 • Er is diepteontlading in de accu ontstaan doordat je de accu te lang niet opgeladen hebt of niet vaak genoeg hebt opgeladen.
 • De elektrische fiets is opgevoerd. Opvoeren betekent dat de hulpmotor van de elektrische fiets is aangepast, waardoor de fiets meer vermogen krijgt dan wettelijk is toegestaan of dat de trapondersteuning niet stopt als de fiets een snelheid van meer dan 25 km/u bereikt, of eerder, als de bestuurder stopt met trappen.

 

Het spreekt voor zich dat KOGA alleen garantie geeft op de door haar vervaardigde fiets en de originele onderdelen die daarvan deel uitmaken. Indien je ervoor kiest om originele onderdelen te vervangen door imitatieonderdelen, bijvoorbeeld de accu, dan dien je er rekening mee te houden dat de fabrieksgarantie van KOGA geen betrekking heeft op dergelijke onderdelen, alsmede dat indien dergelijke onderdelen een negatieve impact hebben op originele onderdelen die zijn gemonteerd op uw fiets, je ook geen aanspraak meer kunt maken op de fabrieksgarantie van KOGA op dergelijke originele onderdelen.

 

4.0 Aanspraak op garantie maken
Bij een gebrek of defect aan je KOGA fiets, of een onderdeel daarvan, moet je – als je dat onder de garantie wil laten vallen – deze altijd laten inspecteren en repareren door een officiële KOGA dealer. Neem ook de originele aankoopnota mee.

 

Alleen de officiële KOGA dealer kan met de aankoopnota de garantieaanspraak indienen bij KOGA. De officiële KOGA dealer is ook het eerste aanspreekpunt. Een officiële KOGA dealer is getraind in het repareren en onderhouden van onze producten en beschikt over alle daarvoor noodzakelijke gereedschappen, onderdelen en software. Ook kent de dealer de richtlijnen voor het afhandelen van garantieaanspraken.

 

Zodra een gebrek is geconstateerd mag je geen gebruik meer maken van je KOGA fiets en moet je voorkomen dat de schade groter wordt. KOGA is niet aansprakelijk voor de schade als die door je eigen toedoen ontstaat of is vergroot.

 

Ben je verhuisd of is je eigen KOGA dealer niet meer beschikbaar? Dan kun je contact met ons opnemen om een KOGA dealer in de buurt te vinden.

 

5.0 Aansprakelijkheid KOGA
De aansprakelijkheid van KOGA en de KOGA dealer in relatie tot defecte fietsen of fietsonderdelen is in beginsel beperkt tot hetgeen voortvloeit uit deze garantievoorwaarden, tenzij en voor zover deze aansprakelijkheidsbeperking in strijd is met een dwingendrechtelijke rechtsbepaling (de hiervoor bedoelde wettelijke garantie).

 

Als toepassing van de garantievoorwaarden volgens KOGA leidt tot een ongewenste situatie, kunnen wij jou een alternatieve oplossing aanbieden. Dat betekent niet dat andere consumenten in vergelijkbare gevallen ook recht hebben op dat alternatief.

 

6.0 Wijziging garantievoorwaarden

KOGA mag deze garantievoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Je vindt de meest actuele voorwaarden van de KOGA garantie op deze pagina.

VIND JOUW KOGA verkooppunt

Media

Volg ons
Crafted to perform
KOGA is een handelsnaam en merk van Accell Nederland B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01054298. Accell Nederland B.V. is onderdeel van Accell Group N.V.
Fiets vergelijker
Openen Sluiten